240/2011 – Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων α’ εξαμήνου στα πλαίσια ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011

240/2011 – Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων α’ εξαμήνου στα πλαίσια ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011

Υποβολή έκθεσης εσόδων

εξόδων αεξαμήνου στα πλαίσια ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011

ADS2402011.pdfa