065/2019 – Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία (Φεβρουάριος 2019)