Υποδομές / Έργα

image
 
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου υλοποιεί μία σειρά έργων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη του δήμου μας.
 
Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την κατασκευή έργων που εκτελούνται από το Δήμο και της συντήρησης υποδομών του Δήμου,  ενώ είναι επίσης υπεύθυνη για τη διεξαγωγή διαγωνισμών δημοσίων έργων, την επίβλεψη της κατασκευής αυτών και της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
 
Συντάσσει και επιβλέπει  μελέτες και εκτελέσεις έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που περιλαμβάνουν την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και των εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος.
 
Ασχολείται με έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής, έργα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κλπ.). καθώς και ηλεκτρομηχανολογικά έργα και συντήρηση του εξοπλισμού.
 
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων συντήρησης η Τεχνική Υπηρεσία συγκροτεί, προγραμματίζει και παρακολουθεί τα συνεργεία του Τμήματος που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης κτιριακών έργων, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, οδοποιίας και άλλων τεχνικών έργων υποδομής μεριμνούν για την επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινοχρήστων υπαίθριων χώρων, για την αποξήλωση  παράνομων πινακίδων και για την τοποθέτηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών.
 
Ακόμη, διενεργεί εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης οδών και εκπονεί μελέτες που αφορούν στην κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων.
 
Έργα σε εξέλιξη:
 
 • Κατασκευάζονται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 4.000.000€
 • Συνεχίζονται  οι εργασίες για την ανέγερση του Πολυδύναμου Βιοκλιματικού Κέντρου για την ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Γηροκομείο), προϋπολογισμού 9.950.000 €.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου.
 • Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 165.000 €
 • Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 89.280 €
 • Σύνταξη μελέτης του κόμβου Θηβών Ιδομενέως
 • Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις
 • Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
 • Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης
 • Η ανακατασκευή οδών Δήμου Ιλίου προϋπολογισμού δαπάνης 3.500.000,00 €
 • Η μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου προϋπολογισμού δαπάνης 598.150,00 €
 • Κατασκευή των παραρεμάτιων αγωγών στο Ρέμα Εσχατιάς
 • Η ανάπλαση και διαμόρφωση χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς στη διασταύρωση των οδών Ζαγορίου και Αγ. Νικολάου.
 • Η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ιλίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED
 • Κόμβος Α. Παπανδρέου και Φλέβας.
 • Συγκοινωνιακή – κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Ιλίου.
 
 
Προγραμματίζονται:
 
 • Η Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου, προϋπολογισμού 5.350.000€
 • Η Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού «Νικόλαος Λιάκος» στο Ο.Τ. 729 του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 1.116.000€
 • Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης
 • Διευθέτηση της προσβασιμότητας και λειτουργικής διασύνδεσης της περιοχής εγκατάστασης των κοινωνικών δράσεων
 • Διαμόρφωση αναβάθμιση Πολιτιστικού κέντρου Μελίνα Μερκούρη
 • Υποδομές άθλησης και αναψυχής ΑΜΕΑ
 
Ολοκληρώθηκαν:
 
 • Η Διευθέτηση του Ρέματος Φλέβας (σκέπασμα υπολοίπου τμήματος) από τον Κόμβο Ιλίου έως την  Ανδρέα Παπανδρέου (ρέμα Αλφειού), καθώς και η κατασκευή του αντλιοστασίου στη συμβολή των οδών Φλέβας και Ανδρέα Παπανδρέου.
 • Η Ανακατασκευή της πλατείας Δασκάλας
 • Η κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων της οδού Καλπακίου, προϋπολογισμού 3.015.000€.
 • Η διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς, στα όρια του Δήμου Ιλίου, μήκους 2 χλμ., προϋπολογισμού 83.700.000€.  
 • Οι εργασίες διάνοιξης της Λεωφόρου Θηβών από την οδό Αγ. Νικολάου έως τη Λεωφόρο Φυλής, προϋπολογισμού  8.045.620€.
 • Οι εργασίες για την ανάπλαση της Λεωφόρου Αγ. Φανουρίου, προϋπολογισμού 858.856€.
 • Η εκ νέου πιστοποίηση και η λήψη σήματος καταλληλότητας για είκοσι δύο (22) Παιδικές χαρές του Δήμου Ιλίου.
 • Η τοποθέτηση 265 φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) σε ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής Μιχελή, που περικλείεται από τις οδούς Συρράκου, Πετρουπόλεως Ελαιών και Πωγωνίου, προϋπολογισμού 180.000€.
 • Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 4ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου.
 • Παραδόθηκαν στο Δήμο μας και λειτουργούν το 15ου και 30ου Νηπιαγωγείο Ιλίου στη συμβολή των οδών Καρυωτάκη και Βελεστίνου, καθώς και  το 28ου Νηπιαγωγείο Ιλίου στη συμβολή των οδών Ερμιόνης, Διομήδους, Ευρυδίκης και Πριάμου.
 • Σε λειτουργία βρίσκεται ο 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός που βρίσκεται επί των οδών Ήρας και Ναυσικάς.
 • H ανακατασκευή 3 παιδικών χαρών, επί των οδών Οσίου Λουκά, Α. Παπανδρέου – Ρωμανού, και Θέτιδος – Αγ. Βαρβάρας. προϋπολογισμού 280.000€