216/2018 – Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορη προστατευόμενη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου

216/2018 – Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορη προστατευόμενη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου