334/2014 – Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους πληγέντες από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014

334/2014 – Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους πληγέντες από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014