130/2011 – Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010

130/2011 – Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010

Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010

ADS1302011.pdfa