Ψυχολογική Υποστήριξη

Απευθύνεται σε κάθε δημότη/κάτοικο, που αντιμετωπίζει:

  • Συναισθηματικές δυσκολίες
  • Προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας
  • Κρίση μέσα στην οικογένεια
  • Τραυματικά γεγονότα (πένθος, διαζύγιο, βία, απώλεια εργασίας κ.ά)

Περιλαμβάνει ψυχολογική εκτίμηση – αξιολόγηση, συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα και ομάδες και παραπομπή σε αρμόδια δομή όπου απαιτείται.

Οι συνεδρίες με τους εξυπηρετούμενους διαρκούν 45-60 λεπτά και η συχνότητα τους κατά μέσο όρο ανέρχεται στις 6-8 συνεδρίες ανά άτομο.

Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν.


Πληροφορίες: Νέστορος 101, 1ος όροφος, 213 2030027,  213 2030014-018, koinoniki@ilion.gra