Ψυχόδραμα

Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, λειτουργούν δύο Ομάδες Ψυχοδράματος (μία εβδομαδιαίας και μία δεκαπενθήμερης συχνότητας). Το ομαδικό ψυχόδραμα είναι ένας ελκυστικός και παιγνιώδης τρόπος για τη διαχείριση των ψυχολογικών δυσκολιών. Μέσα από την ομαδική εμπειρία και το ψυχοδραματικό παιχνίδι, τα μέλη κατ’ αρχήν αναγνωρίζουν και στη συνέχεια δοκιμάζουν εμπράκτως την αλλαγή εκείνων των προτύπων συμπεριφοράς που είναι διαταρακτικά για τη ζωή τους. Η απόδοση ρόλων βοηθά στη γνωριμία με τον εαυτό (αναδεικνύει συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα), η ανοιχτή επικοινωνία και η δημιουργία σχέσεων σε ένα ασφαλές και επιτρεπτικό περιβάλλον διευκολύνει την εκμάθηση νέων, πιο λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και σχετίζεσθαι με τον εαυτό και με τους άλλους.

Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν.

Πληροφορίες: Νέστορος 101, 1ος όροφος, 213 2030027,  213 2030014-018, koinoniki@ilion.gra