287/2012 – Όρθή επανάληψη της 275/2012 ΑΟΕ που αφορά την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (για τα είδη της Β ομάδας)»

287/2012 – Όρθή επανάληψη της 275/2012 ΑΟΕ που αφορά την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (για τα είδη της Β ομάδας)»

Όρθή επανάληψη της 275/2012 ΑΟΕ που αφορά την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (για τα είδη της Β ομάδας)»

aoe2872012.pdfa