Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

119/2022 -Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/20 (Α148), για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων a

Διαβάστε περισσοτερα » a

116/2022 – Μετεγκατάσταση περιπτέρου από τον οδό Αγ. Νικολάου 72 & Παραμυθιάς 48, στην οδό Αγ. Νικολάου & Παραμυθιάς (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς (Αγ. Νικολάου – Ζίτσης – Παραμυθιάς – Ολύνθου), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ a

Διαβάστε περισσοτερα » a

115/2022 – Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 66, στην οδό Αγ. Νικολάου & Ζίτσης (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΥ, λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ a

Διαβάστε περισσοτερα » a