Επιμορφωτικά Προγράμματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2022 – 2023

 
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον  όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες  θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση.
 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a (ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το τμήμα που επιθυμείτε. 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1) MIA  (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΚΟ ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ TOY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

3) E-MAIL

4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ.)                                                                                                      

5) Α.Μ.Κ.Α. ΓΟΝΕΑ & Α.Μ.Κ.Α. ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα δικαιολογητικά αυτά θα σας ζητηθούν κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας σε ψηφιακή μορφή.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Οι δημότες ή κάτοικοι Ιλίου θα καταβάλλουν ετήσια εγγραφή 5€ και μηνιαία συνδρομή 10 € ανά τμήμα.

Β) Οι ετεροδημότες θα καταβάλλουν ετήσια εγγραφή 20€ και μηνιαία συνδρομή 15 € ανά τμήμα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ)

Από τη μηνιαία συνδρομή στα επιμορφωτικά προγράμματα, απαλλάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες δημοτών ή κατοίκων (ή τέκνα αυτών), καταβάλλοντας μόνο ετήσια συνδρομή 20 € (χωρίς καταβολή ποσού εγγραφής):

 • Φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας μέχρι του ποσού των 6.000,00 € αυξανόμενο κατά 1.000,00€ για κάθε μέλος της οικογένειας του.
 • Άνεργοι χωρίς εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου με το γνήσιο της υπογραφής του ότι δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν εισπράττει εισόδημα που να ξεπερνά τα ανωτέρω χρηματικά ποσά.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες και διαζευγμένοι όταν το δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο των 10.000,00€ (προσκομίζοντας δικαστική απόφαση περί της διάζευξης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας).
 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ)

 • Ενεργοί αιμοδότες Δήμου Ιλίου. Ενεργοί αιμοδότες Δήμου Ιλίου θεωρούνται οι αιμοδότες που έχουν αιμοδοτήσει έστω και μία φορά εντός του τρέχοντος έτους έναρξης του επιμορφωτικού προγράμματος και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αιμοδοτών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας απαλλάσσονται μόνο από ένα επιμορφωτικό ή αθλητικό πρόγραμμα και μόνο ένα μέλος της οικογένειας που ανήκουν.
 • Γιατροί που παρέχουν εθελοντική εργασία στα δημοτικά ιατρεία. Απαλλάσσονται μόνο από ένα επιμορφωτικό ή αθλητικό πρόγραμμα και μόνο ένα μέλος της  οικογένειας που ανήκουν.
 • Εργαζόμενοι στον Δήμο Ιλίου. Στους εργαζόμενους (ή τέκνα αυτών) του Δήμου Ιλίου, παρέχεται δωρεάν συμμετοχή σε ένα (1) ετήσιο επιμορφωτικό ή αθλητικό πρόγραμμα (προσκομίζοντας βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία τους).
 • Για τους ετεροδημότες δεν υπάρχουν απαλλαγές, πλην των αιμοδοτών υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες συνθήκες.
 
Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες αναμένεται να λειτουργήσει και παιδικό θεατρικό εργαστήριο και η θεατρική ομάδα για τα οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου.
 

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές:

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132030259

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251 

Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00

Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη”, Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝa

 

Ζωγραφική

Τα μαθήματα ζωγραφικής (Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες  θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση), θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ) – Ηροδότου 29 και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών), στο  Ίλιον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ       4.15μμ – 5.15μμ

ΤΡΙΤΗ            4.15μμ – 5.15μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ       4.15μμ – 5.15μμ

ΠΕΜΠΤΗ       3.15μμ – 4.15μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3.15μμ – 4.15μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4.30μμ – 5.30μμ

 

ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4.30μμ – 6.00μμ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ      5.30μμ – 9.00μμ

ΤΡΙΤΗ          10.00πμ – 14.00μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ       5.30μμ – 9.00μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6.15μμ – 8.30μμ

 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a (ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το   τμήμα που επιθυμείτε. 

 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

Υπεύθυνη προγράμματος: κα Τουρλεντέ Γαρυφαλλιά

 

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές:

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132030259

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251

Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00


ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣa

Κεραμική

Τα μαθήματα κεραμικής (Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση), θα πραγματοποιούνται  στο χώρο του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ) στην οδό Ηροδότου 29 και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών) στο Ίλιον 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Τρίτη: 16:00 – 17:00
 • Τετάρτη: 17:00 – 18:00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 • Τρίτη:  17:00 – 19:45
 • Τετάρτη:  18:00 – 19:45

 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a –>(ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το   τμήμα που επιθυμείτε. 

 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

 

Υπεύθυνη προγράμματος : Ευαγγελία Σαλλή (κεραμίστρια)

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές:

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132030259

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251
Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00
Αγιογραφία

Τα μαθήματα Αγιογραφίας (Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση), θα πραγματοποιούνται  στο χώρο του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ)  στην οδό Ηροδότου 29 και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών στο Ίλιον)  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Τρίτη: 10:00 – 14:45
 • Τετάρτη: 16:00-20:45

 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a –>(ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το   τμήμα που επιθυμείτε. 

 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

 

Υπεύθυνη προγράμματος: κα Σαμαρά Βίκυ -αγιογράφος 

 

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές:

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132030259

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251
Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00

Φωτογραφία

Τα μαθήματα Φωτογραφίας (Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση), θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ), στην οδό Ηροδότου 29 και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών) στο  Ίλιον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Τρίτη: 20:00-22:00
 • Παρασκευή: 18:00-20:00

*Το Σάββατο ή την Κυριακή θα γίνονται εξωτερικές λήψεις τις ώρες 10:00 -12:00 και 12:00- 14:00 κατόπιν συμφωνίας με την υπεύθυνη φωτογράφο του προγράμματος.

 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a –>(ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το   τμήμα που επιθυμείτε. 

 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

 

Υπεύθυνη προγράμματος : κα Αμαλία Καλούση – φωτογράφος

 

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές :

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132030259

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251
Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00

Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στον υπόγειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του δήμου Αγίου Φανουρίου 99 – ΄Ιλιον.

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη:  17:00-18:30 (αρχάριοι)

             18:30-20:00 (προχωρημένοι)

             20:00-21:00 (προχωρημένοι παραστάσεων)

Σάββατο: 10:00-11:00 (παιδικό)

 

Υπεύθυνος τμήματος: Φραγκάκης Γιώργος

 

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές :

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132030259

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251
Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00