Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Ιλίου για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Ιλίου για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021

Με γνώμονα τη στήριξη της οικογένειας, ο Δήμος Ιλίου λειτουργεί Κοινωνικό Φροντιστήριο παρέχοντας δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε οικονομικά αδύναμους μαθητές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στο πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021. 

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου απευθύνεται σε εκείνους που είτε φοιτούν, είτε είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δικαιούχοι είναι μαθητές που διαμένουν στον Δήμο Ιλίου, με κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων το οικογενειακό εισόδημα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, οι αναπηρίες και τα προβλήματα υγείας.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται από 15.09.2020 έως και 22.09.2020.

Οι γονείς των  μαθητών που επιθυμούν να ωφεληθούν της δράσης καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία (Νέστορος 101, 2ος όροφος), καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

  • Αίτηση/Δήλωση μαθημάτων παρακολούθησης από τον γονέα/κηδεμόνα
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα
  • ΑΜΚΑ αιτούντος και μαθητή
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
  • Αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης (Ε1)
  • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.ά.)
  • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει)
  • Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα

Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου (Νέστορος 101, 2ος όροφος) και συγκεκριμένα στην κυρία Φωτεινή Αβραμοπούλου τηλ. 2132030018 (Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00), ηλεκτρονική διεύθυνση favramopoulou@ilion.gra.

image

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Ιλίου για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021a