Κοινωνικό Φροντιστήριο

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του Δήμου Ιλίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής προσφοράς του και βασίζεται στην αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς εκπαιδευτικών για παροχή δωρεάν μαθημάτων.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε άπορους και οικονομικά αδύναμους μαθητές, και αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Τα μαθήματα των Κοινωνικών φροντιστηρίων διαρκούν όλη τη σχολική χρονιά και στηρίζονται από εθελοντές καθηγητές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για τη στελέχωση τους.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 1ο ΓΕΛ Ιλίου.

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστήριουa (pdf)

Πληροφορίες: Νέστορος 101, 1ος όροφος, 213 2030027,  213 2030014-018, koinoniki@ilion.gra