001/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση σύμβασης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

001/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση σύμβασης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων