001/2020 – Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 287/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τίτλο της Π34/2019, καθώς εκ παραδρομής έγινε λάθος στον τίτλο της προμήθειας και η απόφαση έχει σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έλεγχο

001/2020 – Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 287/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τίτλο της Π34/2019, καθώς εκ παραδρομής έγινε λάθος στον τίτλο της προμήθειας και η απόφαση έχει σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έλεγχο

001/2020 – Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 287/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τίτλο της Π34/2019, καθώς εκ παραδρομής έγινε λάθος στον τίτλο της προμήθειας και η απόφαση έχει σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έλεγχο