004/2020 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 350/2016 ΑΔΣ περί καθορισμού οικονομικής συμμετοχής πολιτών στα προγράμματα άθληση για όλους