007/2020 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά εισφορές μαθητών δημ. ωδείου έτους 2018-2019