008/2020 – Λήψη απόφασης για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου της αποζημίωσης, ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μυλοποτάμου & Ελαιών στο Ο.Τ. 1208 της περιοχής «Μιχελή» σε χαρακτηρισμένο χώρο (Κ.Χ. Πρασίνου) ΦΕΚ 937/Δ΄/26.11.1998 ιδιοκτήτριας κας Μαρίας χήρας Ιωάννη Γιουρνά το γένος Ιωάννη Καμπόλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3193/2019 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

008/2020 – Λήψη απόφασης για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου της αποζημίωσης, ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μυλοποτάμου & Ελαιών στο Ο.Τ. 1208 της περιοχής «Μιχελή» σε χαρακτηρισμένο χώρο (Κ.Χ. Πρασίνου) ΦΕΚ 937/Δ΄/26.11.1998 ιδιοκτήτριας κας Μαρίας χήρας Ιωάννη Γιουρνά το γένος Ιωάννη Καμπόλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3193/2019 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

008/2020 – Λήψη απόφασης για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου της αποζημίωσης, ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μυλοποτάμου & Ελαιών στο Ο.Τ. 1208 της περιοχής «Μιχελή» σε χαρακτηρισμένο χώρο (Κ.Χ. Πρασίνου) ΦΕΚ 937/Δ΄/26.11.1998 ιδιοκτήτριας κας Μαρίας χήρας Ιωάννη Γιουρνά το γένος Ιωάννη Καμπόλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3193/2019 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών