009/2020 – Κατηγοριοποίηση Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Ιλίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, οδός Θεολόγη 1, σύμφωνα με το Ν. 4479 ΦΕΚ 94Α/2017