009/2020 – Λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου παραλαβής που αφορά την υπηρεσία «Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi»