01/02/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/02/2019

01/02/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/02/2019

Σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 6η  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
1. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2018a
3. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, κλείσιμο αδρανών λογαριασμών από τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα και εξουσιοδότηση και ορισμός χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών μέσω του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδοςa
4. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολώνa
5. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού της ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ από τον υπ’ αριθμ. 58/16.11.15 βεβαιωτικό κατάλογοa
6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Μαρτίου – Απριλίου 2019»a
7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2019»a
8. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου»a
9. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)a
10. Έγκριση διενέργειας για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020 – 2021 -2022»a
11. Λήψη απόφασης για κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου του Δήμου Ιλίουa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τελικού Τακτοποιητικού – του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17a
14. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
15. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2019a
 

 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–