01/06/2010 Έναρξη εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο Ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών

01/06/2010 Έναρξη εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο Ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών

Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, για τις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν. 3838/2010, οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως στον – κατά τα ανωτέρω – οικείο Δήμο, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο ως 30/06/2010, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

<!–

–>