01/06/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/06/2018

01/06/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/06/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                                               
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Αποδοχή του πίνακα 1 ενταγμένων  έργων – εργασιών για τη δεύτερη κατανομή της Β’ φάσης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)»a
 2. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.819,20 € με ΦΠΑ για την υπηρεσία «Λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου»a
 3. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»a
 4. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»a
 5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την πραγματοποίηση «Μουσικού δρώμενου, για την πλαισίωση των εκδηλώσεων του καλοκαιρινού φεστιβάλ της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»a
 6. Τροποποίηση του από 26.06.2017 συμφωνητικού με την ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣa
 7. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους σχετικά με τα από 30.05.2018 πρακτικά συνεδρίασηςa
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Καθορισμός θέσεων μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, Μαθητεία Δημοσίων ΙΕΚ, Μαθητεία ΕΠΑΛ)a

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Έγκριση δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΆΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 24.10.2014a
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του Δήμου Ιλίουa
 4. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

 
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’ αριθμ. 20005/30.05.2018 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίουa
 2. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα μα το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

        

             Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                                             
    
        Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–