01/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/07/2016

01/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/07/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  07η  Ιουλίου 2016  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

<!–