01/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/07/2016

01/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/07/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η  Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 1. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 615,00 € με ΦΠΑ και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ Υγείας»a
 2. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από τους υπ’ αριθμ. 33/2012, 35/2012 βεβαιωτικούς καταλόγουςa
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.216,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με τον Γιώργο Υδραίο και τη Βάλια Τσιργιώτη στο θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στις 11.09.2016»a
 4. Απόφαση για την τροποποίηση συμφωνητικού που αφορά τη «Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση υπηρεσιών του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου»a
 5. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για τις «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016»a
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας “RM-ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ ΟΕ”a
 7. Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Ιλίουa
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 1. Έγκριση συμψηφισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ και ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΥΡΑΣ με Κ.Α. 010117 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2202 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΆΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ»a
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥa
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓ. Ζ4/15a
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/15a
 6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/15a
 7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146Α ΚΑΙ 2057Α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)»a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
 1. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεωνa
 2. Λήψη απόφασης συμμετοχής στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο ΠΡΑΞΗΣ: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», τρία (3) ΥΠΟΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο (Κωδικός MIS : 5001294)»a
 
Δ. ΓΕΝΙΚΑ
 
 1. Συζήτηση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για τη συγχώνευση των Υποθηκοφυλακείων με συνέπεια την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου
        
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–