01/09/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤHΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

01/09/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤHΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Η Κινητή Μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας και πάλι στο Δήμο Ιλίου