01/09/2015 Προσωπική επιστολή Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου προς πλημμυροπαθείς δημότες για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής

01/09/2015 Προσωπική επιστολή Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου προς πλημμυροπαθείς δημότες για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής

Με προσωπική επιστολή ενημέρωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος τους πληγέντες από την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  (ΦΕΚ 1130/Β/12.06.15), σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Ιλίου οριοθετήθηκε ως πλημμυρόπληκτη περιοχή, καθώς και για τη δυνατότητα χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια.

Τους ενημέρωσε, επίσης, για τις άμεσες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, την καταγραφή των ζημιών από εννέα (9) Κλιμάκια Ελέγχου Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τη στήριξη των πληγέντων με πέντε (5) Ειδικά Κλιμάκια Κοινωνικών Λειτουργών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και για τη χρησιμοποίηση του οικονομικού αποθεματικού του Δήμου για τη χορήγηση του χρηματικού βοηθήματος ανά νοικοκυριό και της οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση μικροζημιών και αντικατάσταση οικοσκευής σε κατοικίες.

Τέλος, στην επιστολή του ο Δήμαρχος Ιλίου αναφέρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να αποταθούν οι πολίτες προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής και τους ενημερώνει για το Ειδικό Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας που συστάθηκε με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις επί του κειμένου της ΚΥΑ (ΦΕΚ 1130/Β/12.06.15) και την παροχή ενός μορφοποιημένου κειμένου της απόφασης από τον Δήμο Ιλίου, έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμο και πιο κατανοητό από τους πολίτες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ιλίου έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (http://www.ilion.gr/web/guest/anna/archive/16330?p_p_action=1&a) σχετική ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα, το μορφοποιημένο κείμενο της ΚΥΑ και την επιστολή Δημάρχου Ιλίου.