01/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/09/2016

01/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/09/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  5η  Σεπτεμβρίου  2016  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

<!–