01/11/2012 ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου-Αποτελέσματα ΣΜΕ 2/2012

01/11/2012 ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου-Αποτελέσματα ΣΜΕ 2/2012

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2012 που αφορά τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι επτά (27) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.», που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων ανά ειδικότητα:
α)«Διοργάνωση Προγραμμάτων μικρής διάρκειας, διοργάνωση εκδηλώσεων και διαφόρων τουρνουά του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»
β) «Υλοποίηση προγράμματος εκμάθησης Σκάκι σε κατοίκους του Δήμου Ιλίου» και γ)«Υποστηρικτικές δράσεις για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για τους κατοίκους του Δήμου Ιλίου» συνολικής διάρκειας ως αναλύεται κατωτέρω, κατά περίπτωση:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης»
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου
 
ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής 10 μήνες 20
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης»
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου
ΠΕ Πληροφορικής 9 μήνες 2
103 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης»
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου
 
ΔΕ Εκπαιδευτών Σκάκι 10 μήνες 1
104 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης»
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου
 
ΔΕ Κοπτικής – ραπτικής (Εκπαιδευτής) 9 μήνες 1
105 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης»
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου
 
ΠΕ Ιατρών
(χωρίς ειδικότητα)
10 μήνες 2
106 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης»
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου
ΠΕ Χοροδιδάσκαλοι (Μοντέρνων) 9 μήνες 1
 

Επισυνάπτονται οι καταστάσεις των επιτυχόντων υποψηφίων ανά ειδικότητα.

<!–