01/11/2019 Ανακοίνωση υπ’ αριθ.53265/31-10-2019

01/11/2019 Ανακοίνωση υπ’ αριθ.53265/31-10-2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2019 – 2020 του δήμου μας. 

Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει τη Δευτέρα, 04-11-2019 και λήγει τη Τετάρτη, 13-11-2019.

<!–