01/12/2015 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

01/12/2015 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 26.11.2015, έκανε δεκτό το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου, σχετικά με την παράταση προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο επισυνάπτεται.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφωνεί με την παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, διότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον Δήμο Ιλίου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 
Το παρόν θα κοινοποιηθεί:
 
  • Στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Στον  Τύπο
  • Στο διαδίκτυο

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–