01/12/2015 18 πιστοποιημένες παιδικές χαρές στον Δήμο Ιλίου

01/12/2015 18 πιστοποιημένες παιδικές χαρές στον Δήμο Ιλίου

Τέσσερις (4) ακόμη παιδικές χαρές του Δήμου Ιλίου έλαβαν σήμα καταλληλότητας από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες βρίσκονται: