010/2020 – Δωρεά ηλεκτρολογικού υλικού προς τον Δήμο Δρόπολης Αλβανίας