011/2020 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στις ιδιοκτησίες της εταιρείας Γ. ΛΙΟΣΗΣ Ι.Κ.Ε. που βρίσκονται επί των οδών ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ & ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ – Ο.Τ. 290 – περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

011/2020 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στις ιδιοκτησίες της εταιρείας Γ. ΛΙΟΣΗΣ Ι.Κ.Ε. που βρίσκονται επί των οδών ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ & ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ – Ο.Τ. 290 – περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ