013/2019 – Λήψη απόφασης έγκρισης για την προτεραιότητα της οδού ΑΒΕΡΩΦ έναντι της οδού ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ στο Δήμο Ιλίου

013/2019 – Λήψη απόφασης έγκρισης για την προτεραιότητα της οδού ΑΒΕΡΩΦ έναντι της οδού ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ στο Δήμο Ιλίου