013/2020 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ έμπροσθεν του 6ου Λυκείου Ιλίου