013/2020 – Λήψη απόφασης για οικονομική συμμετοχή των μελών των Κ.Α.Π.Η. Ιλίου