014/2020 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ ’ τριμήνου έτους 2019