014/2020 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 9 έμπροσθεν του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου με εξαίρεση των μισθωμένων λεωφορείων μεταφοράς μαθητών

014/2020 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 9 έμπροσθεν του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου με εξαίρεση των μισθωμένων λεωφορείων μεταφοράς μαθητών

014/2020 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 9 έμπροσθεν του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου με εξαίρεση των μισθωμένων λεωφορείων μεταφοράς μαθητών