015/2020 – Λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης η οποία αφορά «απαγόρευση διέλευσης, στάσης και στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων άνω του 1,5 τόνου & εκ περιτροπής στάθμευση για τα λοιπά οχήματα, επί της οδού ΝΙΚ. ΦΩΚΑ στην περιοχή «ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ» του Δήμου

015/2020 – Λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης η οποία αφορά «απαγόρευση διέλευσης, στάσης και στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων άνω του 1,5 τόνου & εκ περιτροπής στάθμευση για τα λοιπά οχήματα, επί της οδού ΝΙΚ. ΦΩΚΑ στην περιοχή «ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ» του Δήμου