016/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση «πεζοδιάβασης» έμπροσθεν της εισόδου του ιδρύματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»