017/2020 – Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 350/2016 ΑΔΣ περί καθορισμού συμμετοχής πολιτών στα προγράμματα ’’ Άθληση για όλους’’