018/2020 – Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, καθώς έληξε η θητεία των Αντιδημάρχων και κατά συνέπεια θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να εκλέξουν με φανερή ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο

018/2020 – Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, καθώς έληξε η θητεία των Αντιδημάρχων και κατά συνέπεια θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να εκλέξουν με φανερή ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο

018/2020 – Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, καθώς έληξε η θητεία των Αντιδημάρχων και κατά συνέπεια θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να εκλέξουν με φανερή ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο