018/2020 – Λήψη απόφασης για τη δωρεά ηλεκτρολογικού υλικού προς το Δήμο Δρόπολης