019/2020 – Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από Χ. Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου. – Α’ ΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

019/2020 – Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από Χ. Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου. – Α’ ΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

019/2020 – Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από Χ. Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου. – Α’ ΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ