02/05/2014 Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ανέργων & χαμηλόμισθων σε κατασκηνώσεις από τον ΟΑΕΔ

02/05/2014 Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ανέργων & χαμηλόμισθων σε κατασκηνώσεις από τον ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ πραγματοποιεί δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΕΤΟΥΣ 2014». Το πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν φιλοξενία 15 ημερών σε κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις.  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 9 ΜΑΪΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

Τέκνα γεννηθέντα από 01.01.1999 – 14.06.2008 δικαιούχων που τηρούν τα παρακάτω κριτήρια.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2013 να μην υπερβαίνει το πόσο των 16.000€.
1.    Ασφαλισμένοι – εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2.    Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των άνεργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενη ανεργία από 6 έως 36 μήνες.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gra), εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μόνον.
Αναλυτικά, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στην δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 15 ΗΜΕΡΩΝ:
Α΄ περίοδος:15.06-29.06, Β΄ περίοδος: 30.06-14.07, Γ΄ περίοδος:15.07-29.07,
Δ΄ περίοδος:30.07-13.08, Ε΄ περίοδος:13.08-27.08
 
Ο Δήμος Ιλίου προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες, θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά την αίτηση των ενδιαφερόμενων, στον 4ο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου (Κάλχου 48-50), από την Παρασκευή 02.05.2014 έως και την Παρασκευή 09.05.2014, καθημερινά 10:00-14:00 και 17:00-19:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 20 30 169.

<!–