02/06/2015 Ενημερωτικές ομιλίες και διαλέξεις στο χώρο των σχολείων από τον Δήμο Ιλίου

02/06/2015 Ενημερωτικές ομιλίες και διαλέξεις στο χώρο των σχολείων από τον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου το σχολικό έτος 2014 – 2015 ανταποκρινόμενος σε όλα τα αιτήματα των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης, πραγματοποίησε στο χώρο τους μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας ομιλίες για θέματα αγωγής υγείας όπως, τον σχολικό εκφοβισμό και την επιθετική συμπεριφορά, καθώς και για θέματα που άπτονται στο αντικείμενο του οικογενειακού προγραμματισμού.
 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου» πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με θέμα τον «Σχολικό εκφοβισμό», σε συνεργασία με τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και την Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής του Π.Ε.Δ.Υ.- Κ.Υ. Περιστερίου – Ι.Α.Κ. Ιλίου κα. Αμαλία Μεγρέμη, ομιλίες με θέμα «Επιθετικότητα στο νηπιαγωγείο: μορφές επιθετικής συμπεριφοράς, αίτια και αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης» από την ψυχολόγο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου κα. Αναστασία Κόκκαλη και ενημερωτικές διαλέξεις για τον οικογενειακό προγραμματισμό από τον υπεύθυνο Ιατρείου Οικογενειακού Προγραμματισμού και Επίκουρου καθηγητή της Γ΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Περικλή Παναγόπουλο.
 
Οι παραπάνω παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια της άριστης συνεργασίας που έχει ο Δήμος Ιλίου με την εκπαιδευτική κοινότητα, δίνοντας βαρύτητα στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, με στόχο την προαγωγή της υγείας των παιδιών.