02/07/2012 Ανακοίνωση Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων για τις θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο Δυτικό Τομέα

02/07/2012 Ανακοίνωση Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων για τις θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο Δυτικό Τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, από το ΕΚΠΕΘΕ, στο Δυτικό Τομέα Αθηνών όπου ανήκει ο Δήμος Ιλίου και συγκεκριμένα στο Μητροπολιτικό Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής «Πάρκο Αντώνη Τρίτση».
 
Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις   2 /07/2012 και λήγει στις 11 /07/2012 από τις 09.00 π.μ έως τις 14.00 μ.μ.  και θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ)
Ομήρου 54
Τ.Κ. 10672
Αθήνα

<!–