02/08/2011 Δημόσια Διαβούλευση για το Έργο “ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ”

02/08/2011 Δημόσια Διαβούλευση για το Έργο “ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ”

Ο Δήμος Ιλίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του Έργου “ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ” (Κωδικός ΟΠΣ : 327630), η οποία είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας “03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης” του Ε.Π. “Αττική”.

Δείτε εδώ την δημόσια Διαβούλευσηa

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 265.455,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: από 02/08/2011 έως και 31/08/2011

Χρονική διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Βασίλειος Γκιάστας – Τμήμα Πληροφορικής & Μηχανοργάνωσης

Τηλ: 213.2030142 – Fax: 210. 2691864

e-mail: v.giastas@ilion.gr
a

<!–

–>