02/09/2019 Εκλογή νέου Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο και μελών στις Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιλίου

02/09/2019 Εκλογή νέου Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο και μελών στις Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιλίου

Tο Προεδρείο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέλεξαν την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 σε ειδική συνεδρίασή τους, τα νέα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.
 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Δημοκρατική Συνεργασία – Νίκος Ζενέτος», Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Μουζακίτης, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Δημοτική Ισοπολιτεία» και Γραμματέας ο Αθανάσιος Τσακανίκας, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον».
 
Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι Δημήτρης Κουκουβίνος Φώτης Μαρκόπουλος, Γιάννης Βέργος (Δημοκρατική Συνεργασία – Νίκος Ζενέτος), Βασίλης Φεγγερός (Δημοτική Ισοπολιτεία), Κώστας Κάβουρας (Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον), Παναγιώτης Ρήγας (Λαϊκή Συσπείρωση).
 
Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι Δημήτρης Γαλούνης, Νίκος Δρακόπουλος, Βασιλική Αθανασιάδη-Ψύλλου (Δημοκρατική Συνεργασία – Νίκος Ζενέτος), Μαρία Γραμμένου (Δημοτική Ισοπολιτεία), Χρήστος Μπατσής (Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον), Νίκος Σταματόπουλος (Λαϊκή Συσπείρωση).
 
Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι Γιώργος Λιόσης, Κωνσταντίνος Γκόγκος, Γιώργος Κουμαραδιός (Δημοκρατική Συνεργασία – Νίκος Ζενέτος), Σταυρούλα Κουσκουρή (Δημοτική Ισοπολιτεία), Βαγγέλης Αυγουλάς (Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον), Πετρούλα Κυριακοπούλου (Λαϊκή Συσπείρωση).
 
Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι Ζαχαρούλα Λυκούδη-Κυριακοπούλου, Στέλλα Γκιόκα – Λιόση, Γιώργος Ανδρέου (Δημοκρατική Συνεργασία – Νίκος Ζενέτος), Μαρία Γραμμένου (Δημοτική Ισοπολιτεία),  Κώστας Πανίτσας (Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον),  Χρήστος Κούκος (Λαϊκή Συσπείρωση).